Strona główna
Zwrot produktów

Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia odebrania zakupionego produktu, z zastrzeżeniem przypadków opisanych w ust. 2 i 3 poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia woli odstąpienia przed jego upływem.
 2. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje w przypadku m.in.:
  • rzeczy nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  • rzeczy ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia,
  • rzeczy dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych – rzecz nie podlega zwrotowi, jeżeli opakowanie zostało otwarte,
  • rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 3. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami w rozumieniu § 1 pkt 5 Regulaminu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje dodatkowo w przypadku zakiszacza SiloSolve® FC.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży może zostać złożone:
  • elektronicznie na adres farmchamps@josera.pl,
  • pisemnie na adres FarmChamps, np. na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik do Regulaminu, przy czym skorzystanie z formularza nie jest konieczne.
 5. Zwracane produkty należy niezwłocznie odesłać, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy sprzedaży, na adres: a) FarmChamps, tj. JOSERA POLSKA sp. z o.o.  Paproć 95, 64-300 Nowy Tomyśl, b) w przypadku produktów marki APLI-TECH – na adres P.P.H.U. Apli-Tech Michał Pluta
  Pijanów 31, 26-234 Słupia.
 6. Koszty zwrotu ponosi Klient, przy czym w przypadku, o którym mowa w ust. 5 lit. b powyżej, koszt zwrotu może zostać pokryty przez dostawcę produktów marki APLI-TECH.
 7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania tych produktów.
 8. FarmChamps zwróci wszystkie dokonane płatności, w tym koszt dostawy kupionych produktów – z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej – do Klienta, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży. FarmChamps może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania z powrotem produktów lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania produktów.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy przez podmiot inny niż Konsument w rozumieniu § 1 pkt 5 Regulaminu, koszty dostawy kupionych produktów do Klienta nie podlegają zwrotowi.  
 10. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia (zwrotu) wybrał inny sposób dostarczenia do niego produktów niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez FarmChamps, FarmChamps nie jest zobowiązana do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 11. Jeśli ze względu na swój charakter zwracane produkty nie mogą zostać odesłane w zwykłym trybie pocztą, FarmChamps poinformuje Konsumenta o kosztach tych zwrotu rzeczy w Sklepie Internetowym.
 12. FarmChamps dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

POBIERZ WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

Prośba o zwrot towaru

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz specjalistycznej porady, masz konkretne pytanie, czy chcesz poznać ogólne informacje o FARMCHAMPS - prześlij nam swoją prośbę za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.

Czekamy na Twoje pytania!

Wymagane*

Oddzwonimy do Ciebie

Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin w dni robocze

Skontaktuj się z nami

Skorzystaj z konsultacji teraz

Poniedziałek - piątek od 7:00 do 15:00

Wymagane*
Skontaktuj się z nami

Skorzystaj z konsultacji teraz

Poniedziałek - piątek od 7:00 do 15:00