Strona główna
Porady
Krowy mleczne
4 wskazówki, jak utrzymać stado w dobrym zdrowiu.
krowy w oborze

4 wskazówki, jak utrzymać stado w dobrym zdrowiu.

W wielu przypadkach wystarczy bardzo niewiele, aby zapewnić dobry metabolizm zwierząt hodowlanych. Zbilansowana dawka pokarmowa, która pokryje potrzeby stada i unikanie błędów w zarządzaniu hodowlą. Poznaj 4 najczęstsze problemy i ich rozwiązania, które pojawiają się w praktyce.

Nawet najlepsi weterynarze nigdy nie będą w stanie całkowicie cofnąć długoterminowych konsekwencji zaburzeń metabolicznych, takich jak ketoza, wzdęcia żwacza, zatrzymania łożyska, ochwat, mastits i infekcje macicy. W produkcji mleczarskiej poprawa zdrowotności zwierząt, a co za tym idzie rentowności, wymaga podjęcia działań profilaktycznych w zakresie żywienia i zarządzania stadem.

WSKAZÓWKA NUMER 1: Wątroba – niezbędny narząd metaboliczny.

Problem: Wątroba jest ważnym narządem metabolizmu i przechowywania. Zachodzą tam procesy hormonalne i dekontaminacyjne. Narząd ten odgrywa również kluczową rolę w obronie immunologicznej, dlatego długowieczność, płodność, zaburzenia metaboliczne i choroby kopyt są ściśle powiązane ze zdrowiem wątroby. W produkcji mleka metabolizm energetyczny jest główną funkcją wątroby. Kiedy ten narząd nie funkcjonuje idealnie, spada produkcja glukozy, a co za tym idzie laktozy, co ma bezpośredni wpływ na zmniejszoną produkcję mleka.

Rozwiązanie: Specjalistyczny dodatek JOSERA DairySafe z pakietem składników aktywnych LSP wspiera organizm krowy w walce z uszkodzeniami wątroby. DairySafe pomaga wątrobie w detoksykacji amoniaku, tworzeniu mocznika i detoksykacji leków. Ponadto ten produkt Josery zmniejsza podatność na choroby, zwiększa płodność, zmniejsza wskaźnik brakowania. Dzięki  innowacyjnemu pakietowi składników aktywnych LSP, wspomaga pracę wątroby i stabilizuje metabolizm w fazie okołoporodowej.

WSKAZÓWKA NR 2: Ochrona przed wzdęciami

Problem: Wzdęcie żwacza jest schorzeniem metabolicznym dotykającym bydło w różnym wieku. Jest to niestrawność zazwyczaj o przebiegu ostrym, polegająca na nadmiernym wytwarzaniu i gromadzeniu się gazów w przedżołądkach. Wzdęć u krów w żadnym razie nie należy bagatelizować, w skrajnych przypadkach mogą bowiem doprowadzić do śmierci zwierzęcia.

Rozwiązanie: Skuteczne działanie zapobiegawcze może mieć podawanie przed wypasem suchej paszy objętościowej, która pobudza odruch odbijania. Pamiętajmy o napojeniu zwierząt przed karmieniem. Kluczową także kwestią w profilaktyce wzdęć jest dbałość o wysoką jakość pasz w gospodarstwie oraz odpowiednio dobraną dawkę żywieniową. Szczególnie narażone na niebezpieczną dla bydła pleśń są kiszonki. Aby uzyskać kiszonkę dobrej jakości należy zachować odpowiednią szerokość pryzmy, kiszonka musi być odpowiednio mocno ubita, a użyta folia musi gwarantować odpowiednią przepuszczalność tlenu oraz odporność na przebicia. Eksperci zalecają dodatkowo stałą obserwację stada i szybką interwencję przy pierwszych objawach wzdęcia. Warto skorzystać ze sprawdzonych zakiszaczy takich jak np. zakiszacze marki Josilac.

WSKAZÓWKA NR 3: Zadbaj o bilans energetyczny

Problem: Przejście między zasuszeniem a początkiem laktacji jest fazą szczególnie krytyczną dla organizmu krów mlecznych. W ciągu trzech tygodni przed wycieleniem zapotrzebowanie krowy na glukozę, aminokwasy i minerały wzrasta, a spożycie spada o 30%. Na początku laktacji wysoki poziom produkcji mleka związany z mniejszym zużyciem paszy skutkuje ujemnym bilansem energetycznym. Następnie krowy zaczynają rozkładać swoje zapasy tkanki tłuszczowej. Nadmierna jej degradacja może skutkować problemami z ketozą sprzyjającymi pojawianiu się zaburzeń płodności, mastitis i infekcji macierzy.

Rozwiązanie: Pierwszym krokiem jest świadomość, jakie potrzeby ma zwierzę w okresie okołoporodowym i poporodowym. Do tego dochodzą zabiegi profilaktyczne w postaci wsparcia dobrym serwisem żywieniowym, który pomoże w ustaleniu dawek pokarmowych dla stada.  Należy przy tym pamiętać, że żywienie krów mlecznych, w trosce o ich wydajność, powinno opierać się na dobrych produktach: paszach i mieszankach mineralno-witaminowych.

Krowa

WSKAZÓWKA NR 4: Mocznik paszowy – zbilansowana podstawowa dawka pokarmowa

Problem: Aby przeżuwacze osiągnęły maksymalną wydajność, drobnoustroje żwacza muszą być odpowiednio zaopatrzone w składniki odżywcze. Składniki pokarmowe zawarte w paszach podstawowych nie zawsze są do siebie dobrze dopasowane i muszą być odpowiednio uzupełniane. Na przykład racje paszowe zawierające dużą ilość łatwo dostępnej, bogatej w energię kukurydzy wymagają szybszej fermentacji surowego białka w żwaczu, aby drobnoustroje mogły wykorzystać dostępną energię. Niezrównoważona racja prowadzi do strat. Mocznik paszowy jest bardzo przydatny do zbilansowania dawki pokarmowej. Po zetknięciu z wilgocią mocznik paszowy bardzo szybko zamienia się jednak w amoniak. Drobnoustroje żwacza nie są w stanie zwiększyć dużych ilości amoniaku. Niewykorzystana część musi zostać rozbita na mocznik w wątrobie. Ten nieefektywny proces jest obciążeniem dla wątroby.

Rozwiązanie: W dłuższej perspektywie, aby odciążyć wątrobę i odpowiednio zaopatrzyć florę bakteryjną, mocznik paszowy musi być dystrybuowany w postaci wolno przyswajalnej. Dodatkowo, dodatek siarki do powlekanego mocznika umożliwia drobnoustrojom wytwarzanie aminokwasów siarkowych (np. pierwszego aminokwasu ograniczającego, metioniny), co zwiększa ilość kwasu propionowego dostępnego z podstawowej dawki pokarmowej. Zwiększona produkcja glukozy w wątrobie korzystnie wpływa na produkcję mleka i ogranicza mobilizację tkanki tłuszczowej we wczesnej fazie laktacji. Przykładem specjalistycznej mieszanki z mocznikiem kompensującym jego niedobór w dawkach pokarmowych jest Josera RumiN. Produkt ten dostarcza szybko dostępny azot i wysoce przyswajalną skrobię. Dzięki temu można ograniczyć zawartość pasz białkowych, takich jak śruta sojowa i rzepakowa. Wynikają z tego takie korzyści, jak: zmniejszenie kosztów paszy dzięki ograniczeniu ilości drogich pasz białkowych, wzrost wydajności mlecznej krów dzięki podaży szybko przyswajalnego azotu i wysoce przyswajalnej energii oraz łatwe stosowanie (niskie dawki, brak konieczności dodatkowego podawania soli paszowej).

Podsumowując, kluczem do ograniczenia wpływu chorób w stadzie, mających wpływ na produkcyjność bydła mlecznego jest minimalizowanie oddziaływania zewnętrznych czynników poprzez odpowiednie zarządzanie oraz wspomaganie odporności zwierząt przez prawidłowe żywienie.

Oddzwonimy do Ciebie

Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin w dni robocze

Skontaktuj się z nami

Skorzystaj z konsultacji teraz

Poniedziałek - piątek od 7:00 do 15:00

Wymagane*
Skontaktuj się z nami

Skorzystaj z konsultacji teraz

Poniedziałek - piątek od 7:00 do 15:00